ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 60€ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ  ΜΑΡΤΙΟ.

Cart

Δωρεάν Μεταφορικά (Αγορές 60€)

Ο Λογαριασμός μου

Όροι Χρήσης

Το GoNatural.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) διάθεσης προϊόντων υγιεινής διατροφής και φυσικών καλλυντικών σκευασμάτων (βότανα, φυτικά συμπληρώματα, είδη διατροφής και υγείας, φαρμακευτικής κάνναβης, κηραλοιφές κλπ) μέσω του Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην “GONATURAL Ι.Κ.Ε.”, με έδρα στην Θεσσαλονίκη, Δαγκλή 29, με ΑΦΜ 801867001, ΔΟΥ Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του GoNatural.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Με την είσοδο του επισκέπτη/χρήστη στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται τους όρους αυτούς και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στο GoNatural.gr.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας: GoNatural.gr , συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της GoNatural.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και από διεθνείς συμβάσεις.
Απαγορεύεται: η συλλογή ή χρήση οποιονδήποτε λογοτύπων ή γραφικών, καταλόγων, φωτογραφικού υλικού, περιγραφών προϊόντων ή τιμών,οποιαδήποτε έμμεση χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των περιεχομένων σε αυτό, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.
Τα λογότυπα των εταιριών, καθώς και τα λογότυπα του GoNatural.gr είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η άδεια και τα δικαιώματα χρήσης τους παραμένουν στις εταιρίες.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων GDPR

Η έναρξη εμπορικής συνδιαλλαγής ανάμεσα στην επιχείρηση και τον χρήστη/επισκέπτη, αποτελεί τη νομική βάση και μαζί με τη δημιουργία προσωπικού προφίλ στον ιστότοπο προϋποθέτουν τη γνωστοποίηση από πλευράς του κάποιων προσωπικών του στοιχείων προς το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας τους. Για την δημιουργία προφίλ χρήστη ή την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας προϊόντος, θα ζητηθεί από αυτόν το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, ο αριθμός του σταθερού τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλει να εισάγει ο χρήστης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την καλύτερη εξυπηρέτησή του), η ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail address), και στην περίπτωση που χρειαστεί τιμολόγιο για τις αγορές του, το όνομα της επιχείρησής του και το ΑΦΜ της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα του που λαμβάνονται από την επιχείρηση συλλέγονται, επεξεργάζονται και διατηρούνται με ασφάλεια στο αρχείο της για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο. Η επιχείρηση ακολουθεί απαρέγκλιτα τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679, τον Ν. 4624/2019 και τον Ν. 3471/2006 και δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή του χρήση των προσωπικών του στοιχείων. Η επιχείρηση με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες των χρηστών που συλλέγει και επεξεργάζεται. Έτσι τα πολύ ειδικότερα προσωπικά δεδομένα που αφορούν στην αποστολή της παραγγελίας (ονοματεπώνυμο χρήστη/ επισκέπτη, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, τηλέφωνο) γνωστοποιούνται περαιτέρω, με τη σχετική συναίνεση διά της αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης και gdpr στην εκάστοτε συμφωνημένη ταχυδρομική εταιρία αποστολής των προϊόντων και μόνο για το σκοπό της αποστολής τους και ολοκλήρωσης της εμπορικής συνδιαλλαγής, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης τους με την επιχείρηση, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά τους στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης του ιστοτόπου μπορεί οποτεδήποτε να προβεί στην αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων που έχει καταχωρήσει και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, οι χρήστες/επισκέπτες έχουν τα εξής δικαιώματα δωρεάν: δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθούν εάν προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία, δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσουν τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσουν να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων τους αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους, δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσουν να λάβουν τα δεδομένα που τους αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους. Για οποιοδήποτε σχετικό αίτημα θα μπορούν να απευθυνθούν αμέσως στην επιχείρηση που είναι η Υπεύθυνη της Επεξεργασίας τους.

Ιστοσελίδες και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών

Αυτή η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στην επιχείρησή μας. Ομοίως, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της επιχείρησής μας. Η επιχείρησή μας δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.
Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα της επιχείρησής μας, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η επιχείρησή μας εγκρίνει ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος GoNatural.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Μη Εμπιστευτικές Πληροφορίες

Με την εξαίρεση οποιωνδήποτε όρων και προϋποθέσεων που εκτίθενται στην Πολιτική Ιδιωτικότητας, οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου ή απευθύνεται προς την Ιστοσελίδα της Εταιρείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, η Εταιρεία μας θα τα εκλάβει και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ δεν θα έχει καμία δέσμευση ως προς τις πληροφορίες αυτές.
Η Εταιρεία μας είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της προώθησης των προϊόντων που προσφέρει μέσω διαδικτύου.

Ενημερωτικά e-mail (newsletters)

Το GoNatural.gr ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email σχετικά με τα προϊόντα μας και τις προσφορές μας. To GoNatural.gr δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους. Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Για τη διανομή των ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (newsletters) χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα mailerlite. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της GoNatural.gr, μπορείτε να πατήσετε τον σύνδεσμο unsubscribe στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο που λάβατε στο mail σας. Η ενημέρωση από το GoNatural.gr γίνεται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε. Ενημερωτικό mail μπορεί να λάβετε από το GoNatural.gr και στην περίπτωση που έχετε κάνει κάποια παραγγελία στην επιχείρησή μας, χρησιμοποιώντας το site μας. Τα ηλεκτρονικά αυτά μηνύματα αποστέλλονται αυτοματοποιημένα και ενημερώνουν σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

Αποποίηση Ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο GoNatural.gr συγκεντρώθηκαν και ελέχθησαν με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Παρόλα αυτά δεν φέρουμε ευθύνη για την ενημερότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα και / ή την ποιότητά τους.Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος GoNatural.gr είναι δυνατόν να περιέχουν λάθη τυπογραφικά, αριθμητικά κ.λ.π για τα οποία το ηλεκτρονικό κατάστημα GoNatural.gr δεν φέρει καμία ευθύνη, διατηρώντας παράλληλα και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να ανανεώνει τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, το περιεχόμενο των πληροφοριών, τα προϊόντα και τις τιμές τους, καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Το ηλεκτρονικό κατάστημα GoNatural.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή. Οι πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας δεν υποκαθιστούν ιατρική συμβουλή ή γνωμάτευση. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Οι αναγραφόμενες ιδιότητες αναφέρονται στα συστατικά των προϊόντων και βασίζονται σε βιβλιογραφικές αναφορές και επιστημονικές έρευνες. Το ηλεκτρονικό κατάστημα GoNatural.gr έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με μεγαλη ακριβεια τα διατιθέμενα από αυτήν προϊόντα, ενώ επίσης παρέχει πληροφορίες για τα συστατικά και τις ιδιότητές τους. Ωστόσο, επειδή η τελική προβολή εξαρτάται (και) από την οθόνη του χρήστη, είναι δυνατόν να υπάρχει διαφοροποίηση από την πραγματική εικόνα του προϊόντος, για την διαφοροποίηση αυτη δεν φέρει καμία ευθύνη το ηλεκτρονικό κατάστημα GoNatural.gr . Το ηλεκτρονικό κατάστημα GoNatural.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την αρτιότητα, την πληρότητα, των παρεχόμενων πληροφοριών και την απουσία ενδεχομένων λαθών. Συνεπώς, οι επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος GoNatural.gr χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

Αποζημιώσεις και Εγγυήσεις

Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να τηρήσει αλώβητη την Εταιρεία, τους υπαλλήλους της, τα διευθυντικά της στελέχη, τους αντιπροσώπους της, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των Νομικών της Συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Ιστοσελίδας από το χρήστη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα GoNatural.gr δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση παραγγελίας λόγω δικής τους υπαιτιότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα GoNatural.gr δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες της, καθώς όλα τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές συσκευασμένα ενώ τα αποθηκεύει σε κατάλληλους χώρους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα δωρεάν αντικατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος.

Αποστολή Προϊόντων

Η Αποστολή των προϊόντων γίνεται στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον εκάστοτε πελάτη στα στοιχεία παράδοσης κατά την υποβολή της παραγγελίας του, με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους αποστολής που έχει επιλέξει ο πελάτης κατά την διαδικασία της αγοράς. Η επιχείρησή μας συνεργάζεται με την υπηρεσία ταχυμεταφορών (Γενική Ταχυδρομική), προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων. Η επιχείρησή μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προϊόντων στους πελάτες της εντός του αναγραφόμενου χρόνου, σε περίπτωση όμως καθυστέρησης για οποιονδήποτε λόγο, η επιχείρηση δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης. Η αποστολή της παραγγελίας σας σημαίνει, ότι:
– Έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους της παρούσης και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα αυτούς.
– Τα προϊόντα προορίζονται για δική σας κατανάλωση ή για ίδια κατανάλωση του προσώπου, που αποστέλλονται και απαγορεύεται η περαιτέρω προώθηση και μεταπώλησή τους.
– Είναι υποχρέωση σας να χορηγήσετε με ακρίβεια τα προσωπικά σας δεδομένα.
– Είστε ο νόμιμος κάτοχος της πιστωτικής που χρησιμοποιείτε για την συναλλαγή σας (σε περίπτωση, που αυτή ανήκει και σε έτερο, έχετε την συναίνεση αυτού για την συναλλαγή) και ότι η πιστωτική κάρτα δεν έχει με οποιονδήποτε τρόπο ακυρωθεί ή απαγορευτεί η χρήση της.
– Η ηλεκτρονική διεύθυνση, που δηλώνετε και χρησιμοποιείτε ανήκει σε εσάς, είναι ακριβής και ενεργής.
– Η σύνδεσή σας με το eshop γίνεται με δικό σας κίνδυνο ως προς την πιθανότητα πρόκλησης οποιαδήποτε βλάβης στον υπολογιστή σας και το λογισμικό του (από τυχόν μετάδοση ιών), τον οποίον γνωρίζετε, ότι διατρέχετε κατά την σύνδεσή του και αναλαμβάνετε εξ ολοκλήρου.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος GoNatural.gr διέπονται από το ισχύον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) και τις αντίστοιχες διεθνείς συμβάσεις, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, όπως ισχύει.
Κάθε διαφορά σύμφωνα με το Νόμο ή την Δικαιοσύνη που θα απορρέει από την παρούσα σύμβαση ή εξ αιτίας αυτής θα υποβάλλεται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΑΓΚΛΗ 29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2316019331
EMAIL: info@gonautral.gr

0
    0
    Το Καλάθι Μου
    Το Καλάθι είναι ΆδειοΕπιστροφή στο Κατάστημα